Услуги и Консултиране
Изпрати запитване
Имате ли въпроси за нашите продукти и услуги?
Търсите ли професионално обслужване?

contact

consult Контакти

Оптимизирани услуги за печат

Ефективност и лесно управление за намаляване на разходите.

OPS анализира разходите и ефективността при създаването на документи и като цяло производствените процеси на Вашата организация.

Програмата OPS (Optimized Print Services) е базирана на детайлно разглеждане на конкретните нуждите на дадена организация, внедряване на оптимално софтуерно и хардуерно решение и постоянно управление и адаптиране на изградената система. Осъществяване на OPS концепцията цели да намали разходите за производство на документи, като в някой случаи може да донесе спестявания, които възлизат на пет дори шест цифрени суми.

OPS позволява на клиентите да се фокусират върху основния си бизнес и да намалят излишните разходи на време и финансови средства за поддържането на постоянна работоспособност на печатните устройства.


Optimized Print Services
е процес, който преминава през три основни фази:

 • Консултация
  • Събиране на информация
  • Анализ
  • Оптимизация
 • Внедряване
  • Проект
  • Промяна
  • Информация и обучение
 • Управление
  • Мониторинг
  • Управление – постоянен процес на оптимизация
  • Поддръжка и обслужванеКонцепция OPS обхваща четири основни области:

Технологичен парк - проектиране, внедряване и поддръжка на оптимална печатна инфраструктура, в съответствие с изискванията на бизнес процесите на клиента.

Процеси – предлагат се допълнителни възможности за оптимизация на работните процеси, чрез използването на допълнителни "напреднали" характеристики на МФУ и принтерите с (или без) използването на софтуерни решения.

Финанси - осигуряване на гъвкави условия по договорите, условия на плащане и различни финансови модели и операции, с цел да се намери и организира най-доброто решение за клиента, съблюдавайки и вземайки предвид финансовите му изисквания.

Сигурност - организация (поддръжка) на необходимото ниво на сигурност на документите на клиента.

 

OPS концепцията позволява оптимизиране на разходите Ви и дава следните предимства: 

 • Възможност за оптимизиране на разходите за производство на документи
 • Повишаване на функционалността, ефективността и достъпността на печатната среда и добавяне на нови възможности.
 • Лесна предвидимост на разходите с една цена на отпечатък, включваща всичко за функционирането на устройствата.
 • Улеснено финансиране – без първоначална инвестиция получавате богато портфолио от висококачествени услуги и продукти.
 • Гаранция за винаги работещи устройства, пълно освобождаване от грижите по печата и многократно повишаване на качеството на услугата по поддръжката и обслужването на печатните устройства, възможност за проактивен сервиз, автоматична доставка на консумативи и бърза реакция.
 • Прозрачност в работата и организация на печатните процеси: точно проследяване на работата на всеки един служител и разходите, които той генерира, натоварването на всяко едно устройство, проследяване на честотата на грешките при работа с устройствата и качеството на предоставяните услуги.
 • Улеснена администрация, един доставчик, една фактура и едно лице за контакт
 • Гъвкаво решение – постоянна адаптация на набора от устройства и услуги в зависимост от променящите се бизнес нужди
 • Грижа за околната среда:
  • Намаляване на произведените ненужни документи поради повишения контрол  и възможности за преглед преди отпечатване
  • Използване на устройства сертифицирани като отделящи минимални вредни емисии и с ниско потребление на елекричество
  • Използване на HD полимеризиран тонер, който осигурява изпичане при по-ниска температура и при чието производство се отделят с 40% по-малко CO2, NOx или SОx.