ineo 950: Мощна система за черно-бял производствен печат

София, Април 2009. Тъй като изискванията на клиентите с производствени обеми варират силно, печатната системата трябва да е силно гъвкава. Това, което иска всеки клиент е бърза доставка и висококачествен продукт. Новата ineo 950 от DEVELOP изпълнява всички изисквания. Доказаната надеждност на черно-бялата система посреща нуждите на среди с големи обеми за печат, впечатлява с качество на изхода и с безброй опции за довършване, гаранатиращи максимална гъвкавост. Като производствена система за стартов бизнес, ineo 950 има много какво да предложи.
 

back назад