Продукти
Продуктова линия
Изпрати запитване
Имате ли въпроси за нашите продукти и услуги?
Търсите ли професионално обслужване?

contact

consult Контакти

Продукти

Софтуерни решения

Задания за печат

Fiery® Impose

Професионално наслагване на страници - безпроблемна интеграция в работния поток
още

Fiery® Compose

Професионално свързване за сложни задания за печат
още

Fiery® Impose and Compose Suite

Опростява сложните документи
още

Enterprise My Print Manager

Гъвкавост, сигурност и икономичност с follow-me отпечатване
още

jtman

Jobticket – Гладко изпълнение на работните печатни потоци в копирен център
още

jtweb

jtweb - Оптимизирани задания за печат през интернет.
още
Управление на цветове

Профил на цветовете

Перфектни цветове - напасвне според профилирани цветове
още
Документооборот

dokoni FIND

Незабавен достъп до цялата корпоративна информация
още

Personal Share

eфективна връзка към MS SharePoint
още

store+find

Софтуер за документно оборот
още

convert+share

Оптимизация на документните потоци
още

ineo connector apps

Лесният начин да подобрите работата с вашите работни потоцин от документи
още
Администрация

Enterprise Device Manager

Web-базиран софтуер за наблюдение на печатната инфраструктура с известяване по имейл
още

Data Administrator

Софтуер за контрол на печата и разпределение на разходите по потребители
още

ineo Remote Care

Софтуер за проактивен сервиз
още

Remote Deployment Distributor

Отдалечено бързо и ефективно разполагане и коригиране на настройките на устройствата
още
Персонализиране

i-Option

Допълнителна функционалност за вашите ineo системи
още

Enterprise My Panel Manager

Индивидуална конфигурация на екрана за управление за плавно изпълнение на работните процеси
още

ineo customisation

Индивидуален интерфейс на ineo офис устройствата
още
Удостоверяване

Enterprise Authentication Manager

Софтуер за максимален контрол на разходите с предефиниран потребителски достъп и възможност да се генерират справки
още

YSoft SafeQ

Модулно решение за контрол и управление на печат гарантира максимална ефективност и гъвкавост във всеки офис
още
Отчетност

Enterprise Account Manager

Софтуер за отчитане на разходи на база потребители
още

YSoft SafeQ

Модулно решение за контрол и управление на печат гарантира максимална ефективност и гъвкавост във всеки офис
още
Мобилни решения

ineoPRINT

Удобен печат от вашето мобилно устройство
още

EveryonePrint

Възможност за печат от мобилно устройство във вътрешна мрежа или cloud environment
още

Cortado

Възможност за печат от мобилно устройство от публична cloud environment
още